Zondag 24 Mei Zondag 24 Mei
Op zondag 24 mei is er een meditatief moment dat ik zal leiden. De lezing zal dan zijn Johannes 17: 1-13. Het zijn woorden van Jezus uit wat wel het hogepriesterlijk gebed genoemd wordt: Jezus bidt voor Zijn leerlingen tot de Vader. Daarin klinkt de even mooie als moeilijke bede: “Heilige Vader, bewaar hen door uw naam […] zodat zij één zoals wij één zijn”. Tja, eenheid…

Hartelijke groet,
Michiel Pronk
 
terug