Collecte 23 februari Collecte 23 februari
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.
Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp ongedocumenteerden.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?


 
terug