Collectebonnen bestellen Collectebonnen bestellen

Tijdens de erediensten wordt drie keer gecollecteerd. In de dienst wordt via de afkondiging gemeld waarvoor de collectes bestemd zijn. Uw bijdrage voor deze doelen kunt u contant geven in de collectezak die hiervoor rondgaat. Ook is het mogelijk, wenselijk zelfs, om collectebonnen te gebruiken.

Waarom collectebonnen?
Naast het wekelijkse ongemak voor u door het zoeken naar kleingeld moet er bij de bank provisie worden betaald voor het afstorten. Een manier om deze kosten te voorkomen is het gebruik van collectebonnen. Bovendien hebt u zelf een bewijs voor de belastingaftrek van uw giften.

Hoe aanschaffen?.
Ze kunnen worden aangeschaft met een waarde: € 20,00 per kaart (€ 1,00 per bon: 20 bonnen).
Collectebonnen kunnen worden besteld door overmaking van het totaalbedrag (€ 20,00 of een veelvoud daarvan) op rekening NL72 SNSB 0446 5495 17 ten name van Gereformeerde Kerk Haren. Na overmaking van het bedrag worden de collectebonnen zo spoedig mogelijk bezorgd of meegenomen naar de kerk.

In de vakantietijd kan enige vertraging ontstaan in de bezorging vandaar het advies bestel voor 1 juli zodat u de komende vakantieperiode voldoende voorraad heeft. Collectebonnen zijn onbeperkt geldig.

Dirk Boonstra,

terug