Uitleg digitaal collecteren Uitleg digitaal collecteren
Uitleg digitaal collecteren tijdens de meditatieve momenten

Nu onze zondagse diensten in de Gorechtkerk zijn vervangen door online meditatieve momenten, missen we ook de wekelijkse inkomsten uit de collectes.

Om daarvoor een oplossing te bieden, hebben we besloten om bij online uitzendingen u een bijdrage te vragen voor één doel. Deze doelen wisselen wekelijks, bij de ‘gewone’ meditatieve momenten zal dit afwisselend diaconie, kerk en jeugdwerk zijn (met uitzondering van Witte donderdag en Pasen).

We proberen het collecteren zo gemakkelijk mogelijk te maken, door naast het doel ook een QR-code aan te bieden. Deze code zal zowel tijdens de uitzending getoond worden, dus zichtbaar op het scherm, als ook als link op onze website worden geplaatst.

Via deze code of link komt u in een betaalomgeving van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Als u daar kiest voor de optie ‘openen op deze website’ kunt u de betaling per iDEAL regelen. We maken hiervoor gebruik van een tijdelijk aanbod van de SKG. In deze coronatijd regelen zij gratis het digitaal collecteren voor onze kerk. Het voordeel voor de doelen van de collectes is, dat dit vrij van kosten is. Normaal kost een mutatie op onze bankrekening  € 0,20 per bijdrage. Wij streven altijd naar optimalisatie van opbrengsten en het minimaliseren van kosten. Dit digitaal collecteren levert daar dus een belangrijke bijdrage aan doordat uw gift volledig naar het bestemde doel gaat.

Op dit moment gaan alle donaties naar een en dezelfde rekening, namelijk die van de kerk. De penningmeester zal aan het einde van elke week de opbrengst van die week overmaken naar het juiste doel. Let op: het collectedoel is geldig tot de volgende collecte. Als u dus een week later kijkt en een bijdrage wilt doen, is dit voor het volgende collectedoel.

Mocht u nadere info willen, kunt u altijd even berichten: penningmeester@gorechtkerk.nl
 
terug