Nieuwjaarsspeech 2019-2020 Nieuwjaarsspeech 2019-2020
Nieuwjaarsspeech voorzitter kerkenraad Gorechtkerk, Haren, 12 januari 2020

Beste gemeenteleden,

Iran schiet een onschuldig passagiersvliegtuig uit de lucht. Australië vecht tegen extreme bosbranden.
De Britten lijken de Europese Unie nu toch echt te gaan verlaten. Net als trouwens Harry en Meghan de Royal Family.

En in Nederland hebben wij zo ons eigen nieuws om ons druk over te maken. Bijvoorbeeld welke talkshow de strijd om de televisiekijkers wint. Eva Jinek op RTL4 of de wisselende duo’s bij de publieke omroep.

Wat is nieuws?

Dat kun je op allerlei manieren omschrijven. De meest eenvoudige definitie die ik vond is: ‘nieuws is een bericht over iets wat nog onbekend was’. Tja, daar schieten we niet veel mee op. De bekendste uitspraak over het nieuws komt – hoe kan het ook anders – uit de Bijbel, en wel uit Prediker 1 vers 9: ‘Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon.’

In het licht van de eeuwigheid moeten we ons dus misschien maar niet te veel opwinden over het nieuws. Toch is juist het nieuws datgene wat ons leven inkleurt. Slecht nieuws grijpt ons aan of maakt ons verdrietig. Goed nieuws maakt ons blij en geeft ons moed.

Daarom ga ik toch even met u terug naar het nieuws uit het afgelopen jaar in onze eigen gemeente. Dat begon - wat een toeval - dit weekend exact een jaar geleden. En wel met… een talkshow. Met onze eigen Saskia en Jacob. Zij loodsten ons als een volleerde Eva Jinek en Jeroen Pauw een hele vrijdagavond door een wervelend afscheidsprogramma voor onze predikant Marja de Jager. Op zondag deden we dat nog eens over, maar dan wat meer officieel en ingetogen.

Daarna bleven we als gemeente verweesd achter. Maar eigenlijk ook weer niet. Want gelukkig bleef ds. Ybo Buurma, trouw en enthousiast als altijd, op alle fronten actief in onze gemeente. En we kregen pastorale hulp van ds. Harm Jan Meijer uit Roden, die dat betrokken en aandachtig uitvoert.

Ondertussen ging een Beroepingscommissie aan de slag, onder leiding van Herman Mulder, met als prachtig resultaat dat wij binnen een jaar na het vertrek van Marja, een nieuwe predikant konden beroepen: dominee Michiel Pronk uit de protestantse gemeente Leens-Mensingeweer.

We gunnen ds. Pronk de tijd om waardig afscheid te nemen van zijn huidige gemeente. Zoals het nu lijkt, zal hij niet lang na Pasen zijn intrede hier doen.

Zo starten we dit jaar met het goede bericht dat we verdergaan met een nieuwe predikant. Maar er is meer goed nieuws. Want wat is er het afgelopen jaar veel moois gebeurd in onze gemeente, ondanks dat we een van onze predikanten moesten missen:
  • Alle zondagse vieringen gingen gewoon door, en er was elke keer een voorganger.
  • Er waren de geweldige musical Judas, de Young Messiah-viering, het Kunstfestival en de voor- en najaarsmarkten.
  • Een grote groep jongeren deed belijdenis.
  • Basisschoolleerlingen gingen als vanouds op clubkamp.
  • We luidden Klaas en Trijntje Bakker uit en Okko Veling in als koster en beheerders.
  • Er waren boeiende vorming- en toerustingsavonden, samen met de Hervormde Gemeente.
  • We lanceren vandaag een prachtige nieuwe website en ruim 20 taakgroepen en commissies presenteren hun activiteiten.
  • Als je op een doordeweekse avond in het Gorechthuis bent, kom je vrijwel altijd gemeenteleden tegen die met of voor de kerk bezig zijn.

Kortom: we zijn een veerkrachtige en levendige gemeente. Met dank aan onze predikanten, maar óók met dank aan al onze vrijwilligers en actieve gemeenteleden. Een gemeente bestaat niet vanzelf. Wíj zijn die gemeente. De bomvolle kerk op onder andere Kerstavond toont aan dat er in de samenleving nog altijd behoefte is aan een plek waar je tot bezinning en verdieping kunt komen. Waar het niet gaat over de waan van de dag, maar over het échte goede nieuws van een Kind dat naar onze wereld kwam om vrede, gerechtigheid en Licht te brengen.

Zo’n plek kan onze gemeente alleen blijven als wij bereid zijn én blijven onze gaven daarvoor in te zetten. Ga straks eens in gesprek met de vrijwilligers die hun activiteiten presenteren en kijk waar je zelf misschien ook aan kunt bijdragen. Want hoeveel vrijwilligers wij in onze gemeente ook hebben, vrijwel alle clubs zijn blij met nieuwe inbreng. Hoe meer mensen om onze gemeente geven, hoe sterker we samen zijn.

Waarbij ik niet kan nalaten óók de actie Kerkbalans die vandaag van start gaat, warm bij u aan te bevelen. Niet omdat we u geld uit de zak willen kloppen. Maar simpelweg omdat we niet zonder uw bijdrage kunnen. Want kerkzijn kost geld en we krijgen geen subsidie. Wij zijn volledig afhankelijk van uw giften. We zijn u dankbaar als u ook op die manier aan onze gemeente wilt bijdragen. Zo kunnen we samen blijven bouwen aan een kerk die mensen perspectief biedt.

Tot slot.

Namens de kerkenraad wens ik u allemaal een jaar toe met veel goed en weinig slecht nieuws. En de kerkenraad nodigt u uit om zo meteen mee te gaan naar het Gorechthuis om te genieten van koffie, thee, limonade, presentaties, een goed gesprek en een lunch. We gaan dit niet elke week zo uitgebreid doen. Maar we bieden u vanaf nu wél elke week koffie aan na de dienst, zodat er altijd gelegenheid is om even na te praten.

Ik eindig met een persoonlijke noot. Dit was mijn tiende nieuwjaarstoespraak als voorzitter van de kerkenraad. Het is ook mijn laatste in die functie. Ik heb de kerkenraad laten weten dat ik het na zoveel jaar tijd vind voor een nieuwe voorzitter. Tot aan komende zomer zal ik met veel liefde en plezier het voorzitterschap vervullen, maar vanaf dan bied ik graag ruimte om het stokje van mij over te nemen.

Ook dat is geen nieuws onder de zon. Prediker zou zeggen: ‘Generaties gaan, generaties komen. Het is allemaal maar lucht en leegte.’ Maar ik wilde u dit toch graag zelf zeggen. Bij deze. En dan is het nu hoog tijd voor koffie. We zien elkaar in het Gorechthuis!
 
terug