Van de Diaconie: Van de Diaconie:
Help de voedselbank en elkaar door de coronatijd heen.

Op maandag 23 maart, direct na de tijdelijke sluiting van de Gorechtkerk, hebben we 8 volle kratten met houdbare producten bij de voedselbank Stad Groningen kunnen afleveren. De mooie opbrengst van zo’n 15 zondagse vieringen. Dit werd in grote dank aanvaard. Deze dank geven wij graag aan onze zondagse gevers door!

Nu er tijdelijk geen kerkdiensten meer zijn, dus de inlevering op deze wijze stopt en de voedselbanken juist nu in grote nood dreigen te geraken, willen wij u wijzen op de mogelijkheid om in plaats van iets fysieks in te leveren, een donatie te doen aan de voedselbank. Dat kan op rekening nummer NL53RABO0329449028  ten name van Voedselbank Stad Groningen te Groningen.
 
terug