Vanuit Eelderwolde Vanuit Eelderwolde
Gebed voor het nieuwe jaar
Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren.
Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.

Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.
Uw liefde die zich altijd weer
een weg baant naar ons mensen.

Mag de kracht van uw liefde
ons verwarmen en inspireren.
Mag zij sterker worden
dan afbrekende machten van oorlog,
geweld en onrecht.

Mag de kracht van uw liefde
ons zegenen
en ons vertrouwen versterken
dat Liefde onze bestemming is
en dat U in die Liefde
levend aanwezig bent
en uw aandacht richt op ons.
Amen.

Kerst
Tijdens de kerstnacht en op eerste kerstdag werden de kerkgangers uitgenodigd om op een fraai kaartje een reactie te geven op de vraag ‘Wat verlang jij met kerst?’. Er kwamen verschillende, hartverwarmende antwoorden, die aan een rek met een knijpertje werden vastgemaakt, en waarvan ik er graag een aantal doorgeef. Zo las ik: ‘Troost voor hen die dat nu hard nodig hebben’, ‘Liefde, begrip en inlevingsvermogen in de ander’, ‘Vrede en verdraagzaamheid’, ‘Denk niet alleen in deze dagen aan de ander maar elke dag’. Er stond ook nog een heel lief ander kaartje tussen: ‘Wat een geweldige vieringen in deze Gorechtkerk’. Ach, dat is ook fijn en best wel ontroerend om te lezen! Dank voor alle reacties!

Bedankt!
Graag bedank ik ieder voor zijn of haar goede wensen, die ik en wij samen in de afgelopen weken hebben mogen ontvangen – mondeling, of schriftelijk met een mooie kaart. Het was dit jaar opnieuw een betekenisvolle tijd, ook in en rondom de Gorechtkerk. Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen, en daarom wens ik ieder graag, nogmaals en van harte een liefdevol 2020 toe!

Meeleven met elkaar
Voor allen die ziek zijn, verdriet kennen vanwege wat hun is overkomen, zich zorgen maken over de dagen die voor hen liggen, bidden we om licht en liefde, Gods nabijheid ook door mensenhanden en mensenharten heen.

Allen hartelijke gegroet,
ds. Ybo Buurma
 
 
Vanuit Roden Vanuit Roden
Het godd’lijk kind, dat de mensen met God verbindt….Misschien begint vrede op aarde vandaag waar wij het Isis-kind op de foto hierboven en al z’n lotgenootjes geven wat zij op dit moment zo dramatisch missen: een veilige omgeving, zorg en liefde…. Ieder kind telt.
Wat ik van het Kind in de kribbe begrijp is dat het later een bijzondere herder werd, die op zoek ging naar verdwaalde schapen en niet rustte voordat ze weer veilig onderdak gevonden hadden.
Wat hij voor zichzelf graag wilde, gunde hij de ander en daarvoor zette hij zich in.
Zo zette hij de donkerste plekjes op aarde in hemels licht.
En weet u wat zo bijzonder is: liefde delen, daar word je zelf ook meer mens van!
Veel problemen van deze tijd zouden een stuk lichter worden waar wij mensen hetzelfde zouden gunnen, waar we zelf overvloedig van genieten.
Zo maken we waar wat in die paar eenvoudige woorden van een oud kerstlied verteld wordt:
‘t Is geboren, het godd’lijk kind, dat de mensen met God verbindt…
Op Oudejaarsavond zochten we in de Gorechtkerk elkaars aanwezigheid om samen in herinnering te roepen wat ons in het voorbije jaar 2019 verbonden hield: de trouw en de liefdevolle toewijding van de Eeuwige.                                                                                                                            
Laten we ons ook in 2020 toevertrouwen aan God die aan het begin stond van al wat leeft en die niet uit  zijn handen laat vallen wat Hij ook in ons leven begon.
Voor het komend jaar: Vrede en alle goeds,           

ds. Harm Jan Meijer