Vanuit Eelderwolde Vanuit Eelderwolde
Thuis op reis
Soms lees je een zin, waar je een tijd lang of soms een hele dag over na kunt denken. Dat overkwam me deze week bij een uitspraak van de bekende, en veel te jong overleden, schrijver Godfried Bomans, die ergens schrijft, ‘De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is’. Deze regel bleef bij me hangen, nu velen in deze dagen hun vakantietijd, vanwege de Coronacrisis, thuis of dichterbij huis zullen doorbrengen. Bomans zegt, als ik hem tenminste goed begrijp, dat het een kunst is om vooral thuis zo te leven alsof je op reis bent. Hoe moet ik dat verstaan? Ik denk dat velen de vakantie, het op reis zijn, als een bijzonder moment in hun leven ervaren. Het gevoel van vrijheid, het loskomen van de werkzaamheden, het wegdromen bij andere landschappen en culturen, dat doet je ontspannen en kan een mens geweldig verrijken. Maar het is kunst zegt Bomans, ja een levenskunst, om je bestaan zo te leven, dat je ook thuis bent alsof ‘men op reis is’. Voor Bomans hoeft een mens kennelijk niet op vakantie, of naar verre oorden, om op reis te zijn. Je kunt reizen in gedachten, in herinneringen, je kan reizen in je innerlijk, ‘reizen naar de ziel’, overpeinzen wat je gelooft, denkt en hoe je in het leven staat. Je kunt de reis maken met je dierbare naasten, door te delen in wat is geweest, wat je bronnen zijn, je hoop, je verlangen. Deze reizen zijn wezenlijk, zo weet ook Bomans, want ze zorgen dat je thuis raakt bij jezelf, bij de ander, bij God ook. Een andere grote denker, de Zweed en voormalige VN secretaris, Dag Hammarskjöld schreef eens, ‘De langste reis is de reis naar binnen’. Ook een zin die het overdenken meer dan waard is. Ik wens ieder, naast een mooie vakantie en prachtige reis, ook die kunst van het leven ‘thuis te zijn alsof men op reis is’.

Meeleven met elkaar
Wij vragen om Gods licht en liefde voor allen die in deze dagen ziek zijn, zich zorgen maken, verdriet kennen, thuis, in de tehuizen en de ziekenhuizen.

Marijke de Bruijne dicht in Lied 691:3 over Gods Geest:
‘Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan
omgeeft ons als een mantel’.

Moge dat zo zijn.

Allen hartelijk gegroet,
ds. Ybo Buurma
 
Vanuit Haren Vanuit Haren
Bij de dienst
De lezing in de dienst op 5 juli is Matteüs 11: 25-30. Het zijn mooie woorden om aan het begin van de zomervakantie te horen. De zomervakantie is een tijd waarin wij op zoek zijn naar rust en in dit gedeelte zegt Jezus: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Tot slot
Zondag kunnen wij weer met honderd mensen samenkomen. Ik ben benieuwd hoe die eerste dienst zal zijn: wie durft het aan en wat zal de sfeer zijn? Ik ben blij dat wij weer in grotere groepen in de kerk kunnen zijn. Het is een grote stap in de richting van normaal kerk zijn. Nu nog wachten totdat wij weer gewoon kunnen zingen.

Hartelijke groet,
Michiel Pronk