Nieuwe voorzitter kerkenraad Nieuwe voorzitter kerkenraad
Vanaf komend najaar telt de kerkenraad verschillende vacatures. Gelukkig zijn twee gemeenteleden bereid om een deel van die vacatures in te vullen.

De kerkenraad kan met veel plezier melden dat Jacob Boonstra, Fazantenlaan 30, benoemd is als ouderling. Hij zal vanaf oktober dit jaar het voorzitterschap van de kerkenraad overnemen van Jolly Kerkstra, die heeft aangegeven dit na 10 jaar te willen overdragen. De kerkenraad kijkt ernaar uit om vanaf dan samen met Jacob verder te gaan.

Gevolg van zijn benoeming is wel dat de ouderlingen Glenda en Siebren Boonstra hun taak tegen die tijd zullen neerleggen, om de schijn van verstrengeling van familie- en kerkelijke belangen te voorkomen. De kerkenraad betreurt hun vertrek, maar aanvaardt het met begrip.

Ook heeft gemeentelid Anne-Marie Mulder, Clematisweg 10, te kennen gegeven (pastoraats)ouderling te willen worden. De kerkenraad heeft haar, net als Jacob Boonstra, benoemd in de vergadering van 8 juni.

Eventuele bezwaren tegen hun bevestiging kunnen tot uiterlijk 24 juni schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba, Gerard ten Napel. Bij geen bezwaren zullen Anne-Marie en Jacob, zoals het er nu uitziet, in een dienst op zondag 18 oktober worden bevestigd.

De kerkenraad is blij met deze versterking. Daarnaast zoeken wij meer ambtsdragers, zoals nieuwe diakenen. Hebt u ook interesse om lid te worden van de kerkenraad of kent u gemeenteleden die u daar geschikt voor vindt, meld u dan bij de scriba. Hij kan u verder informeren over het werk in de kerkenraad en de nog openstaande vacatures.
 
terug