Diaconie Diaconie


Diaconie is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’. Het betekent: dienst, dienen.
Vanuit die gedachte zet het College van Diakenen zich in voor mensen die financiële steun en hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. Zo steunt de diaconie vele projecten, bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen, vluchtelingen en verslaafden. Door dienstbaar te zijn aan deze mensen, geven de kerken vanuit de diaconie concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.Taken en activiteiten van de diakenen zijn onder andere:

  • Collecteren in de eredienst.
  • Voorbereiden en uitvoeren van het Heilig Avondmaal.
  • Wekelijkse inzameling van artikelen voor de voedselbank in de eredienst.
  • Kerstattenties voor de oudere gemeenteleden.
  • Zonnebloemattentie op ziekenzondag.
  • Binnenlands Diaconaat: hulp voor de medemens dichtbij.
  • ZWO: hulp en steun voor de medemens ver weg, bijvoorbeeld de paasgroetenactie voor gedetineerden.
  • Op aanvraag incidentele bijstand voor gemeenteleden of andere mensen die financiële ondersteuning nodig hebben en dit nergens anders ontvangen.

De diakenen van de Gorechtkerk werken sinds 1998 samen met diakenen van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen in de Diaconale Raad.

Contact: 

 
Inzameling Voedselbank Inzameling Voedselbank
In de hal van de Gorechtkerk staat een grote rieten mand waarin u elke zondag houdbare producten voor de voedselbank Stad Groningen kunt deponeren. 

Er is altijd vraag naar houdbare producten zoals bijvoorbeeld rijst, koeken, shampoo, houdbare melk, tandpasta of luiers. Ook uw Douwe Egberts-waardebonnen kunt u in deze mand kwijt. De Diaconie ziet uw bijdrage graag tegemoet. Via de voedselbank kunnen we zo gezinnen die dat nodig hebben, een steuntje in de rug geven.
 
Kerstattentie 2019 Kerstattentie 2019

Het Binnenlands Diaconaat heeft dit jaar besloten een Amaryllisbol als kerstattentie te geven aan de oudere gemeenteleden vanaf 80 jaar.
Op eerste adventszondag stonden deze bollen feestelijk ingepakt en voorzien van een kerstwens in de kerk.


De hemel gaat open,
de aarde raakt in bloei.
Vrede daalt van boven,
God lacht de mensen toe.


We hebben de aanwezige gemeenteleden gevraagd te helpen met het bezorgen en daar werd massaal gehoor aan gegeven. Na de dienst werden alle 150 bollen meegenomen.
Zo zijn er heel wat mensen verrast met deze kerstattentie. Aanvankelijk nog als veelbelovende bol en met de kerst in volle bloei.