Contactgegevens Contactgegevens

Scriba Gereformeerde Kerk Haren - Onnen
De heer G. ten Napel 
p/a Da Costalaan 7
9752 EP Haren 
tel. 050-534 09 90

Scriba Kerkenraad
Dhr. G. ten Napel, Da Costalaan 7, 9752 EP Haren, tel. 050-534 09 90, 

College van Diakenen
Secretaris: mw. J.G. Knoop, Hortuslaan 1A, 9751 BE Haren 
Het bankrekeningnummer van de Diaconie is NL65 SNSB 0905 5903 09 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren Onnen.

College van Kerkrentmeesters
Secretaris: mw. W. Oosterhuis  

Predikanten
* Ds. Y. Buurma, De Grasjuffer 43, 9766 PV Eelderwolde, tel. 050-785 08 86, 
Ds. H. J. Meijer, tel. 050- 501 71 24, 

Koster / beheerder Gorechtkerk / Gorechthuis
Dhr. O. Veling, Hortuslaan 1-A, 9751 BE Haren, tel. 050-537 08 55, 

Kerkelijke Bureau
Mw. A. Raven-Klompmaker, Oude Borg 16, 9753 BV Haren, tel. 050-534 29 72, 

Redactie Website voor inzenden kopij 
E-mail: 

Webmaster Website
E-mail:
 

terug