zo 2 feb 2020  om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ybo Buurma
Eredienst, ds. Ybo Buurma
Organist: Roel Wester


Koffiedrinken na de dienst in het Gorechthuis.

terug