Aktie Kerkbalans 2020: Aktie Kerkbalans 2020:
Op dit moment is ongeveer 60% van de reacties binnen, hebben we bijna € 170.000,-  toegezegd gekregen en al
€ 27.500,- ontvangen. Iedereen die nog niet gereageerd heeft, vragen we om dat deze maand nog te doen.
De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.

Het resultaat van Actie Kerkbalans 2020 zullen wij vermelden in de maand april.

Tot slot een dankwoord aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt!

College van Kerkrentmeesters
 
terug