Welkom ! Welkom !

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over onze gemeente.

De Gereformeerde Kerk Haren-Onnen is een levendige, veelkleurige PKN-gemeente rond de Gorechtkerk in Haren. We willen een echte plaats van ontmoeting zijn, daarom is iedereen welkom bij ons. 

Overweegt u om voor het eerst naar onze kerk te gaan of een andere activiteit te bezoeken? Welkom!
Wilt u eerst meer weten over onze gemeente of een afspraak maken, onze scriba helpt u graag verder.  Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Gorechtkerk aan de Kerkstraat 14. 

Vaak is dat een ‘traditionele’ viering, maar regelmatig zijn er ook bijzondere diensten, bijvoorbeeld  'ochtendplusdiensten' rondom een actueel thema en met zang en begeleiding van onze band.
Op een aantal zondagavonden is er een Taizédienst.

Tijdens de morgendienst is er oppasdienst voor de kinderen die nog te klein zijn voor de kerkdienst. Onder de collecte kunnen zij worden opgehaald.
Voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool is er kindernevendienst. Ze maken het begin van de kerkdienst mee en gaan vervolgens naar hun eigen ruimte. Na de overdenking komen zij samen met de leiding weer terug in de kerkzaal.

De liederen, bijbelteksten en afbeeldingen worden getoond op de beamer.
De diensten worden live uitgezonden via de kerkomroep en kunnen ook later bekeken worden.

Naast de diensten organiseren we allerlei andere activiteiten voor jong en oud, en voor iedereen daartussenin.

 
Collecte 23 februari Collecte 23 februari
Bestemming diaconale collecte 23 februari

Op zondag 23 februari is de diaconale collecte bestemd Voor Hulp aan mensen zonder papieren.
 
lees meer »
 
Aktie Kerkbalans 2020: Aktie Kerkbalans 2020:

de eerste resultaten

In januari is de landelijke Actie Kerkbalans gehouden.

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken! Zo niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. In de toelichting op de achterzijde van het antwoordformulier kunt u lezen waar en hoe u uw toezegging kunt inleveren. Uw geld wordt goed besteed!

 
lees meer »
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
                                 Voor het programma in pdf klik hier. 

Voor de agenda met activiteiten klik hier.
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Harm Jan Meijer

               
 Van onze predikanten klik hier.
 
Vervoer naar de kerk Vervoer naar de kerk

Lukt het u niet om ’s zondags zelf naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autovervoerregeling.
Neemt u daarvoor contact op met Tymen Bakker:
Telefoon: 050 – 534 10 33 
E-mail   : 

 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: