Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan? Kom gerust eens lang in een van onze zondagse diensten. U kunt zich daarvoor via deze website vooraf opgeven. Wilt u eerst meer over onze gemeente weten, of een afspraak maken, dan helpt onze scriba u graag verder.

Vooraf aanmelden
Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een dienst in de Gorechtkerk aan de Kerkstraat 14. Er is altijd oppas- en kindernevendienst. Wilt u een van onze diensten bezoeken? U bent van harte welkom, maar u moet zich, vanwege de coronamaatregelen, wel van tevoren aanmelden.Coronamaatregelen
Als u naar de kerk komt, moet u rekening houden met de regels in ons gebruiksplan. Dat betekent, behalve dat u zich altijd vooraf aanmeldt, ook:
Dat u thuisblijft als u last heeft van verkoudheidsklachten, hoesten of koorts.
Dat u in en rond de kerk anderhalve meter afstand houdt van andere kerkgangers.
Dat u een mondkapje draagt wanneer u zich verplaatst in de kerk.
Dat u de aanwijzingen van de koster en de coördinator in de kerkdienst opvolgt.

Niet meer samen zingen en maximaal 30 mensen
Naar aanleiding van de oplopende coronabesmettingen en nieuwe maatregelen van het kabinet, heeft de PKN aangepaste richtlijnen opgesteld voor de kerken. Helaas betekent dat dat wij voorlopig niet meer mogen zingen in onze kerkdiensten. We zullen proberen om voorzangers te vragen om in de diensten mee te zingen (dat mag onder bepaalde voorwaarden wel). Daarnaast mogen op dtit moment nog maar maximaal 30 mensen aanwezig zijn in de kerkdienst (exclusief medewerkers). U kunt zich voor de diensten gewoon blijven opgeven via www.klaaromdoortegaan.nl. U krijgt tijdig bericht of u wel of niet aan de dienst kunt deelnemen.

Bekijk > hier < de nieuwste richtlijnen van de PKN.
 
 
Bij de dienst zondag a.s. Bij de dienst zondag a.s.
Op de tweede zondag van Advent, staan wij stil bij Johannes 1: 19-28.
In dit gedeelte horen wij dat Joodse leiders bij Johannes de Doper komen met de vraag wie hij is. Over zichzelf zegt hij: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer.”’
Klik > hier < voor de liturgie.
 
 
Van de bloemengroep Van de bloemengroep
Advent: het Goede Leven, bloeien in Gods Licht

Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn. De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië, of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.                                                        
lees meer »
 
Van de Kindernevendienst Van de Kindernevendienst
Welkom bij de kindernevendienst. Klik snel een filmpje aan en doe mee. Elke week zijn er 2 filmpjes:

(1)  Een filmpje over postbode Tuur en mevrouw Nabuur.
      Dit filmpje kijken de mensen in de kerk ook.
      Begin hiermee en klik > hier <.
(2)  Het tweede filmpje is een ingesproken verhaal.
      Zoals we gewend zijn om samen naar te luisteren
      tijdens de kindernevendienst. Klik > hier <.

Elke zondag staat er twee gloednieuwe filmpjes op de website. Zo kan je thuis met je gezin een eigen mini-kindernevendienst houden en leven we samen toe naar het kerstfeest.
 
Bijdrage aan collectedoelen? Bijdrage aan collectedoelen?
Wilt u bijdragen aan onze zondagse collectedoelen?

Dat kan via de Givt-app, maar ook door een bedrag over te maken naar de onderstaande rekeningnummers:

1. Diaconie: NL65 SNSB 0905 5903 09
    t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
    o.v.v. Collecte
2. Kerk: NL67 INGB 0003 0521 80
    t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
3. Jeugdwerk: NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. Collecte
 
Open kerk Open kerk 
lees meer »
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Activiteiten Vorming & Toerusting tot 15 december opgeschort


De landelijke PKN doet een dringende oproep aan alle gemeenten om andere bijeenkomsten dan kerkdiensten uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen. 

In samenwerking met de Hervormde Gemeente bieden wij activiteiten aan op het gebied van Vorming & Toerusting. We hebben samen met de kerkenraad van de Hervormde Gemeente nu besloten om tot 15 december de geplande activiteiten uit te stellen. We hopen die op een ander moment wél door te kunnen laten gaan. Als u zich heeft opgegeven voor een van deze activiteiten, krijgt u hierover bericht.
 
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Michiel Pronk

               
Van onze predikanten klik hier.
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: scriba@gorechtkerk.nl
 
Vervoer naar de kerk Vervoer naar de kerk

Lukt het u niet om ’s zondags zelf naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autovervoerregeling.
Neemt u daarvoor contact op met Tymen Bakker:
Telefoon: 050 – 534 10 33 
E-mail   : vervoer@gorechtkerk.nl