Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Beste gemeenteleden,

Intussen zijn we al een aantal weken in ‘corona-quarantaine’. Het wil maar niet wennen. We missen allemaal de zondagse diensten en het elkaar ontmoeten. Soms kom ik een gemeentelid tegen in het dorp. Dan zwaaien we naar elkaar of we maken op 1,5 meter afstand een praatje. Maar dat alles kan niet in de plaats komen van het contact dat we normaal met elkaar hebben. Dat geldt ook voor de meditatieve momenten die we nu op de zondagen uitzenden. Ook die kunnen de echte zondagse vieringen niet vervangen. Toch is het fijn dat we deze mogelijkheid hebben. We proberen zo op een betekenisvolle manier met elkaar te verbonden te blijven. Met inachtneming van de regels, en zonder de predikanten, organisten en de vrijwilligers die dit mogelijk maken, te zwaar te belasten.

Gelukkig krijgen we positieve reacties op de meditatieve momenten. Ook op weg naar Pasen kunt u daarvan genieten. Zo lang het nodig blijft, zullen we in de weken daarna op deze weg doorgaan. Zo kunt u bijvoorbeeld op zondag 26 april om 10.00 uur ook in een meditatief moment de start meemaken van ds. Michiel Pronk in onze gemeente. Zowel wij als hij hadden ons die start anders voorgesteld. Toch kijken we uit naar de komst van Michiel en zijn gezin in onze gemeente. We zullen de verbintenis, als dat eenmaal weer kan, vieren in een  feestelijke dienst.

De komst van Michiel betekent dat we afscheid nemen van ds. Harm Jan Meijer. Hij betekent veel voor onze gemeente, juist ook in deze tijd. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Ook bij zijn afscheid zullen we stilstaan als dat weer kan.  

We hopen u in de tussentijd onder andere via deze website op de hoogte te houden van wat er gebeurt in onze gemeente. Wilt u zo goed zijn om gemeenteleden die niet ‘online’ zijn daarover te informeren?

Graag sluit ik weer af met een gebed dat ds. Ybo Buurma voor deze tijd maakte.

Nabije God,
Uw liefde is sterker dan alles
wat dor en doods maakt.
Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is
opent U een nieuwe toekomst
in het licht van de Opstanding.
Aan die boodschap van Pasen
vertrouwen wij ons toe
in deze moeilijke en beangstigende dagen.

Wij ontsteken een licht
en bidden in deze dagen
voor mensen die ziek zijn,
eenzaam,
bang voor wat komen gaat.
Ontferm U Heer,
troost hen met uw tederheid.

Wij bidden om uw nabijheid
voor mannen en vrouwen
die zorg dragen op de vitale plekken
in onze samenleving,
dat zij kracht vinden en moed houden
in deze zware tijden.

Wees een steun voor hen
die de economische gevolgen van de crisis
pijnlijk ondervinden.
Help hen dat zij met de vrees voor het verlies
van hun bedrijf of werk
niet zelf ten onder gaan
in zorgen en verdriet.

Wij bidden U, God van ons leven,
wees ons allen nabij,
en beweeg mensen er te zijn voor elkaar.
Houd ons vast en bewaar ons bij de liefde van Jezus,
de Opgestane.

Amen

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Jolly Kerkstra
voorzitter
 
Collecte Witte Donderdag Collecte Witte Donderdag

Klik hier voor de genoemde link.
 
Goede Vrijdag Goede Vrijdag
Ook op deze voor ons als christelijke gemeente zo betekenisvolle dag, waarop we als gemeente het lijden en sterven van Jezus, onze Heer, gedenken, kunnen we niet samenkomen in de Gorechtkerk. Prof. dr. Luco van den Brom zal tijdens een meditatief moment voorgaan in deze dienst, aanvang 19.30 uur.
 
Pasen Pasen
Op Paasmorgen zal het meditatieve moment worden verzorgd door ds. Cees Verspuij uit Zuidlaren.
Op deze hoopvolle dag, waarop we de Opstanding van Jezus, onze Heer, gedenken en vieren – leven sterker dan de dood – zullen, naast het orgelspel van Hans Noordveld, Monique van der Molen en Marianne Eringa enkele liederen zingen.
Aanvang, zoals altijd, om 10.00 uur
 
 
Meditatieve momenten Meditatieve momenten
Nu duidelijk is dat we tot 1 juni (Pinkstermaandag) geen kerkdiensten kunnen houden, heeft de kerkenraad besloten om al onze vieringen de komende tijd in principe te vervangen door korte meditatieve momenten via KerkTV en kerkradio.
 
lees meer »
 
Van de Diaconie: Van de Diaconie:
De diaconie brengt hulpvraag en –aanbod bij elkaar.

Om ons heen zien we allerlei ideeën en particuliere initiatieven ontstaan om naar elkaar om te zien. Ook de diaconie wil graag haar steentje daaraan bijdragen en wel door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
 
lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat
Onze predikanten, contactpersonen en ouderlingen kunnen op dit moment helaas niet bij u langskomen. Maar pastoraat kan wel doorgaan via de telefoon of op andere manieren ‘op afstand’. 
 
lees meer »
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Harm Jan Meijer

               
 Van onze predikanten klik hier.
 
'Even voorstellen' 'Even voorstellen'

Op 26 april hoop ik als predikant aan jullie gemeente verbonden te worden.
 ds. Michiel Pronk
 
lees meer »
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: